til kirkenes

Jobbe jobbe-i-kirkenes

Arbeidslivet i Kirkenes er mangfoldig og i sterk vekst. I de siste årene har Sydvaranger Gruve AS investert mer enn 2 milliarder kroner. Selskaper som leverer maritime tjenester vokser raskt, ikke minst på grunn av den økende aktiviteten i Barentshavet.

Reiselivsbedriftene blomstrer som følge av økt interesse for arktisk natur, nærheten til Russland og en økende strøm av kvalitetsbevisste turister som går av på Hurtigrutens endepunkt.

Byen er et geopolitisk midtpunkt med hovedkontoret for Barentssamarbeidet mellom Norge, Russland, Finland og Sverige, Barentssekretariatet. Flere kunnskapsmiljøer som Barentsinstituttet, Center for High North Logistics og nysatsingene Campus Kirkenes og Barents kunnskapspark viser en offensiv satsing på kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Kulturnæringene er i sterk framgang, og har satt Kirkenes på kartet med bedrifter som Pikene på Broen, Samovarteateret og ikke minst den unike internasjonale festivalen Barents Spektakel.

Kirkenes er også et handelssenter i nord, med et tilbud som langt overskrider hva man kan forvente av en kommune med omlag 10.000 innbyggere. Sør-Varanger har et robust næringsliv og kommunen legger aktivt til rette for at du skal kunne starte din egen bedrift.

Kirkenes har også en lang rekke offentlige arbeidsplasser, slik som regionsykehus, innkrevingssentralen og forsvaret. Også her er det en tydelig satsing med blant annet byggestart på et nytt moderne sykehus i 2014.

sitat-meyer-ny

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet Kirkenes 1,5 %

Foto: Bernt Nilsen