til kirkenes

Kirkenes omfattes av tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, som innebærer en rekke økonomiske fordeler hvis du flytter hit. Årlig reduksjon på opptil 25.000* kroner i studielån, lavere skatt, momsfritak på strøm og høyere barnetrygd gjør at en familie kan spare opp til 100.000 kroner hvert eneste år ved å bo i Kirkenes. I tillegg vil mange spare penger på lavere kostnader med reise til jobb og lavere boutgifter. Med hjelp av Finnmarkskalkulatoren kan du regne deg fram til hvor mye du vil spare på å bo i Kirkenes basert på avskriving av studielån, lavere skatt og høyere barnetrygd.

Finnmarkskalkulatoren

Finnmarksfradrag og skattefordeler

Din lønn før skatt (bruttolønn): NOK
Dine inntektsfradrag — se selvangivelsen din:
(Gjeldsrenter, barnehageavgift, osv)
NOK
Din inntekt før skatt: 0
Finnmarksfradraget:
skatteklasse 1 gjelder de fleste
Din skattbare inntekt etter alle fradrag: 0
Skriv inn din skatteprosent: %
Finnmarksfradraget tjener deg årlig: 0
Finnmarkfordel på fellesskatt: 3,50 %
Du tjener ekstra pr år på redusert fellesskatt: 0
Redusert toppskatt — Trinn 1: 0
(Tjener du mellom 490.000 og 796.000, betaler du 7% toppskatt istedenfor 9%. Du sparer 2%. Trinn 2 — inntekt over 796.000 har ingen skattefordel)

Finnmarksfordel — sletting av studielån

Ditt studielån til Lånekassen: NOK
Finnmarksfordel — ettergivelse pr år:
(Du betaler kun gjeldsrenter på studielånet)
10 %
Du tjener årlig på Finnmarksfordelen: 0
NB! Max grense for ettergivelse er kr 25.000 pr år.

Redusert strømregning i Finnmark

Skriv inn ditt årlige strømforbruk: Kwh
Eksempel på forbruk:
Mindre leilighet: 10 000 kWh
Normalt hus/stor leilighet: 20 000 kWh
Stort hus: 30 000 kWh
Finnmarksfordel: 9.5 øre/kWh
Finnmarkinger slipper moms/MVA på strømregningen: Les mer ª
(Klikk ´Les merª for nøyaktig strømpris sammenligning)
Du sparer pr år på strøm: 0 NOK

Finnmarksfordel — ekstra barnetrygd

Skriv inn antall barn du har under 18 år:
Finnmarksfordel pr barn pr år: 3 840
Finnmarksfordel på barnetrygd gir deg ekstra pr år: 0 NOK
SUM Finnmarksfordeler: 0 NOK
Ekstra nettoinntekt pr år ved å bo i Finnmark

Utviklet av Hammer Kommunikasjon
* 2013

sitater balsvik

Foto: Knut Åserud